Video z premiery filmu WALKIGNFIRE dnia 10.03.2012 + na koniec krótki materia³ z wpadek na planie (uwaga spoilery)